Viu Lleure
722 85 10 02 info@viulleure.cat

SOL·LICITUT D'INSCRIPCIÓ
Setmana Santa Jove Torredembarra

  El teu espai d'esbarjo, reflexió i iniciativa, amb més jocs, activitats i excursions! Espai Jove Torredembarra

  Del 3 al 6 d'abril. De 17 a 20h

  Per a majors de 12 anys. o Que ja estiguin cursant 1er de la E.S.O.

  Assistent

  (dd/mm/aaaa)

  Tutor

  Altre tutor (no és obligatori)

  Autoritzo que el/la menor inscrit/a assisteixi i participi de les activitats complementàries que es realitzaran, incloent les sortides del municipi. Es declara coneixedor de la normativa i de les condicions de participació acceptant-les mitjançant la signatura d’aquest document

   Sí         No

  Durant l'activitat sóc coneixedor/a que es faran fotografies i filmacions i autoritzo expressament les entitats col·laboradores (Viu Lleure i Ajuntament de Torredembarra) perquè en facin ús per a la seva difusió, transformació i reproducció.

   Sí         No