Viu Lleure
722 85 10 02 info@viulleure.cat

SOL·LICITUT D'INSCRIPCIÓ
Lleurespai - Biblioteca La Riera de Gaià

  Un espai municipal d'acompanyament a l'educació formal, a tràves del lleure, amb jocs, manualitats, tallers, conta-contes, xerrades, espai d'estudi, excursions dins del municipi i amb la coordinació d'educadores en educació no formal.

  01/01/2024

  Per a infants majors de 5 anys, joves i adults. Totalment gratüit.

  Assistent

  (dd/mm/aaaa)

  Tutor

  Altre tutor (no és obligatori)

  Autoritzo que el/la menor inscrit/a assisteixi i participi de les activitats complementàries que es realitzaran, incloent les sortides del municipi. Es declara coneixedor de la normativa i de les condicions de participació acceptant-les mitjançant la signatura d’aquest document

   Sí         No

  Durant l'activitat sóc coneixedor/a que es faran fotografies i filmacions i autoritzo expressament les entitats col·laboradores (Viu Lleure i Ajuntament de La Riera de Gaià) perquè en facin ús per a la seva difusió, transformació i reproducció.

   Sí         No