Viu Lleure
722 85 10 02 info@viulleure.cat

SOL·LICITUT D'INSCRIPCIÓ
Acollida l'Antina

  Un espai de lleure dintre de l'escola, amb referents educatius professionals, que acompanyen i vetllen en el creixement sa i equilibrat dels infants que hi fan ús. Aquesta inscripció és per el curs 2022/2023. Tria la teva modalitat.

  Tots els dies del curs escolar. de 7:45h a 9h i de 16:30 a 18h

  Per a tots els alumnes del col·legi l'Antina de Torredembarra. Modalitat fixe matinal 38€/mensual Modalitat fixe tarda 38€/mensual Modalitat fixe matinal i tarda 50€/mensual Modalitat esporàdic 5€/ acollida/dia Modalitat esporadic matinal i tarda 8€/dia

  Assistent

  (dd/mm/aaaa)

  Tutor

  Altre tutor (no és obligatori)

  Autoritzo que el/la menor inscrit/a assisteixi i participi de les activitats complementàries que es realitzaran, incloent les sortides del municipi. Es declara coneixedor de la normativa i de les condicions de participació acceptant-les mitjançant la signatura d’aquest document

   Sí         No

  Durant el casal sóc coneixedor/a que es faran fotografies i filmacions de les activitats i autoritzo expressament les persones organitzadores del casal (Associació Educativa Viu Lleure i Ampa Antina perquè en facin ús per a la seva difusió, transformació i reproducció.

   Sí         No