Viu Lleure
722 85 10 02 info@viulleure.cat

SOL·LICITUT D'INSCRIPCIÓ
Curs Pre-Monitors/es del 15 al 19 de juliol 2024.

El curs de premonitors/es és un curs d'introducció al món de l'educació en el temps de lleure. Del 15 al 19 de Juliol . Preu: 60€ . Lloc: Altafulla. PLACES LIMITADES. SUPEDITAT A INSCRITS MINIMS.

Dirigit a: El curs de premonitors/es és un curs d'introducció al món de l'educació en el temps de lleure. Del 15 al 19 de Juliol . Preu: 60€ . Lloc: Altafulla ( Seu de Viu Lleure). PLACES LIMITADES. de 14 a 17 anys. SUPEDITAT A INSCRITS MINIMS.
Contingut: 1. Què és el lleure educatiu? Què fa un monitor de lleure educatiu? Dels valors a les activitats 
2. Com es preparen les activitats? De la idea a la pràctica. La seguretat i la responsabilitat. El paper del monitor/a.
3. Tècniques i recursos: Tallers, cançons, danses i contes 
4. Tècniques i recursos: Jocs d’exterior i d’interior
5. Treballem en equip. Habilitats i eines
Objetivo: Adquirir una visió àmplia i general del món del lleure. Conviure amb els companys de curs amb la mateixa metodologia utilitzada en aquest món. Practicar diverses tècniques educatives com jocs i taller. Ser conscient que la dinamització a partir d'activitats de lleure només és possible si hi ha implicació en l'organització i la gestió de les mateixes activitats.
Metodologia: El curs serà plenament participatiu. Tota la formació estarà desenvolupada des del treball actiu per part dels participants, de forma que a través de l’anàlisi de casos, el debat, el rol playing i la realització de les diverses activitats els participants puguin captar la importància del rol de l’educador/a en el lleure.
Precio: 60.00 € - En fectiu u per transfèrencia al compte ES34-2100-1133-7402-0022-8490 de CAIXABANK.

  Assistent

  (dd/mm/aaaa)
   Home     Dona

  Tutor obligatori si l'assistent és menor de edat

  Autoritzo que s'incloguin les dades de contacte als següents canals informatius adients per a la relització del curs.

   Sí         No

  La imatge pot aparèixer en fotografies corresponents publicacions a les xarxes socials i web de Viu Lleure i hi dono el meu permís.

   Sí         No

  Una vegada haguem rebut la sol·licitut es demanarà la documentació necessària per a poder assistir-hi.